Ο κόσμος αλλάζει και το βιβλίο αλλάζει μαζί του.

Ο κόσμος αλλάζει και το βιβλίο αλλάζει μαζί του.

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να γράψουν, να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν μέσω του έργου τους, να εκδώσουν το βιβλίο τους. Μα οι εκδοτικοί οίκοι με την πίεση της κρίσης, της αγοράς, των αυξημένων υποχρεώσεων βγάζουν όλο και λιγότερα βιβλία.